93-2701620 (ext. 161) drecasens@iec.cat

Equipament

El laboratori compta amb el següent equipament per a l’enregistrament i l’anàlisi articulatòria i acústica de sons de parla:

– Electropalatògraf WinEPG per a l’estudi de l’evolució del contacte linguopalatal al llarg del temps.

– Electroglotògraf de Glottal Enterprises per a l’enregistrament i anàlisi de la vibració de les cordes vocals.

– Equip d’ultrasons Echo B per a la gravació i estudi dels canvis de configuració lingual durant la producció de seqüències de parla.

– Programa MultiSpeech i equip Kay Elemetrics per a l’adquisició de dades acústiques dels sons de parla i l’anàlisi de llurs components (freqüència, intensitat, durada) a partir de l’ona acústica  i d’espectrogrames. Programa ASL de Kay Pentax per a l’avaluació perceptiva dels paràmetres acústics en el procés d’identificació de fonemes i sons de la llengua.